... o poháru... ten letošní je s mezinárodní účastí

Začátek soutěže je stanoven na 6. 3. 2004. Soutěž končí 26. 9. 2004. Pohár je vyhlášen pro "víkendové" piloty, kteří rádi soutěží. Uznávají se přelety uskutečněné pouze o víkendech, svátcích a prázdninách. Měří se přímá vzdálenost mezi bodem startu, kterým je vždy vrchol Raná u Loun, a bodem přistání. Svrchovaným ředitelem poháru je Jarda Smolek (alias Maskáč). Pokud pilot proletí zakázaným prostorem, let se mu nezapočítává. Oproti minulému ročníku byla stanovena výkonostní podmínka, že pilot musí uskutečnit minimálně dva přelety jejichž součet se započítá do tabulky. Pokud bude mít přeletů více, započítá se mu součet nejlepších dvou. Přibyla další disciplína, soutěž tříčlenných družstev. Prvních deset pilotů z minulého ročníku si vylosuje dvě čísla do skupiny. Do tabulky se započítá nejlepší přelet družstva.
Startovné pro piloty soutěže je 200,-Kč


Vyhlášení vítězů bude 2.10. 2004
(náhradní termín 9.10. 2004)

Věcné ceny věnovaly firmy: PEGAS, GRADIENT, JOJO WING, Míla "KALAMITA" Štěpán.

Ubytovací a stravovací zařízení SKLENÍK připravuje grilovaná občerstvení v den vyhlášení vítězů.Podmínky:
  • Při svozu soutěžích se platí PHM
  • Měření se provádí ve Skleníku "kalibrovanými měřidly".
  • Nebudou-li vhodné podmínky, uspořádá se náhradní soutěž, buď lety na dokluz nebo na přesnost přístání
webmaster: vecerilek@glidingfly.com