... o poháru... ten letošní se speciální kategorií pro ženy

 1. Garantem 7. ročníku Ranského poháru 2005 je Letecký klub Raná.
 2. Ředitelem soutěže je Jarda „Maskáč“ Smolek.
 3. Uznávání uletěných výkonů a vyhodnocení Ranského poháru provede sportovní komise ve složení Jarda „Maskáč“ Smolek, Marcel Letocha, Milan Eibl.
 4. Termín přihlášek je stanoven do 30. 4. 2005. Startovné je 200,-Kč. Přihlášky se podávají ve skleníku do rukou ředitele soutěže.
 5. Ranský pohár trvá od 1. 3. do 30. 10. 2005.
 6. Letové dny jsou soboty a neděle a státem uznané svátky. Dále všechny všední dny v termínu od 1. 7. do 31. 8. 2005.
 7. Místem startu se rozumí areál kopce Raná.
 8. Výkon pilota je volný přelet v km za dodržení všech předpisů leteckého zákona.
 9. Nejmenší uznatelná vzdálenost je 3 km.
 10. Hlášení výkonu je založeno na cti pilotů. V případě, že sportovní komise uzná podvodné jednání, bude pilot vyloučet doživotně z Ranského poháru.
 11. Pilot je povinen nahlásit výkon ve dni uskutečněného přeletu sportovní komisi (telefonicky nebo osobně).
 12. Konečné umístění pilota v Ranském poháru 2005 bude dáno součtem maximálně dvou nejdelších letů.
 13. Bude vyhlášeno i konečné pořadí v Ranském poháru 2005 v kategorii žen.
 14. Jako zvláštní cena bude vyhlášen nejdelší volný přelet Ranského poháru 2005.
 15. Protesty může závodník podat do rukou sportovní komise v den, kdy shledal porušení pravidel po složení nevratné kauce 100,-Kč. Sportovní komise je povina protest týž den vyhodnotit.
 16. Všechny informace, průběžné pořadí celkové a pořadí ženy a konečné výsledky budou k dispozici na oficiálních stránkách LKR www.glidingfly.com a nástěnce LKR ve Skleníku na Rané.

webmaster: vecerilek@glidingfly.com